Teenused

  • Erinevate veeparameetrite mõõteandurite müük ja hooldus

  • Meteoroloogiliste mõõteandurite müük ja hooldus

  • Komplektsete mere ja ilmastiku mõõtesüsteemeide projekteerimine, müük ja hooldus

  • Sadama ilmajaamade projekteerimine, müük ja hooldus

  • Reaalaja andmeside lahenduste arendus ja realiseerimine.

  • On-line mõõtesüsteemide veebipõhiste kasutajaliideste arendus ja teostus

  • Mere ja ilmastiku andmete esialgsete töötlusvahendite arendus ja teostus

  • Meremõõtmistealased konsultatsioonid ja eksperimentide kavandamine

  • Mere ja ilmastiku andmete teaduslik analüüs.

Tooted

Brändid kelle seadmeid ja sensoreid tarnime

Vastavalt klientide vajadusele arendame ja töötame välja mõõtetehnikat erinevate mere- ja ilmastiku parameetrite mõõtmiseks.

Komplektsed ja pika autonoomsusega temperatuuri ning muude parameetrite salvestid.

www.star-oddi.com

Lainetuse mõõtepoid ja süsteemid

www.datawell.nl/

Koostööpartnerid

Meteoroloogilised mõõtandurid ja süsteemid

www.vaisala.com

Rõhuandurid ja CTD mõõtesüsteemid

keller-druck.com

Akud ja autonoomsed elektritoite süsteemid

www.renovaar.ee

RENOVAR OÜ